top of page
  • S. de Waart

HENNEP HEEFT HET! / HEMP HAS IT!


Hennep of ook wel "Hempcrete" genoemd is een fantastisch materiaal om duurzaam mee te bouwen. Hennep wordt lokaal in Nederland geoogst. Het is licht van gewicht, absorbeert geluid en is in staat om het (binnen)klimaat te reguleren. Het materiaal wordt in de fabriek gemaakt of kan ter plekke op de bouwplaats worden aangebracht. Hoewel de puurheid van Hempcrete, met haar zichtbare vezel een sterke eigen esthetische kwaliteit heeft, kan het ook verwijzen naar een ambachtelijke bouw die als gedateerd wordt gezien. Hoe kun je de expressiviteit van het materiaal optimaal inzetten en zo mogelijk herontwerpen, zodat biobased bouwen een aantrekkelijk optie is? Met die onderzoeksvraag gingen master studenten aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam aan de slag onder supervisie van Simone de Waart. Deelonderzoeken introduceerden de mogelijkheden van een nieuw kleurenpalet, variatie in samenstelling van de vezels en kalk, het spelen met de ruimtelijke architectonische kwaliteit en vorm en in combinatie met andere (contrasterende) materialen. Naast het materiaalonderzoek is een deel 1:1 gebouwd, een bouwdeel behorende bij de opgave voor een publiek gebouw voor "Purmerhout" in Purmerend.

Hemp or also called "Hempcrete" is a great material to build with. Hemp is harvested locally in the Netherlands. It is light weight, absorbs sound and is capable of regulating the (indoor) climate. The material is made in the factory or can be applied on the spot at the building site. Although the purity of Hempcrete, with its visible fibre, has a strong aesthetic quality of its own, it can also refer to a traditional construction that is seen as dated.

How can the expressiveness of the material be optimally used and, if possible, redesigned so that bio-based construction is an attractive option? With this research question, master students of the Academy of Architecture in Amsterdam went to work under the supervision of Simone de Waart. Sub-studies introduced the possibilities of a new colour palette, variation in the composition of the fibres and lime, playing with the spatial architectural quality and shape and in combination with other (contrasting) materials. In addition to the material research, a 1:1 section was built, a building section belonging to the assignment for a public building for "Purmerhout" in Purmerend.
Fotografie Jonathan Andrews - AVB Work of masterstudents Wouter Weelink en Richard Doensen (above) and Thaïs Zuchetti (below)

Comments


NIEUWSBRIEF

Schrijf je hier in voor onze

nieuwsbrief!

bottom of page