WAT IS MATERIAL SENSE LAB?

Material Sense LAB, is het fysieke en virtuele laboratorium op het gebied van materiaal ontwikkeling en materialisatie van producten  voor een circulaire economie. LAB faciliteert de ontmoeting tussen bedrijfsleven, maakindustrie, ontwerpers en kennisinstellingen.


Het biedt de mogelijkheid om experimentele samenwerkingsvormen te onderzoeken; Lab is de katalysator. Door vrij te experimenteren met materialen en samen mogelijkheden te onderzoeken in nieuwe materiaaltechnologieën, worden de kansen vergroot voor nieuwe product toepassingen. En zo ook een succesvolle nieuwe marktintroductie voor nieuwe materialen en circulaire producten op weg naar een duurzame maatschappij.


Samenwerking vanaf het allereerste moment zorgt voor optimaal gebruik van onze verschillende kennisbronnen én creativiteit. Lab verbindt en overbrugt de verschillende werelden om zo tot nieuwe modellen te komen voor onze toekomstige samenleving.

 

_DSC4742_2_LR_Gespiegeld.jpg

Material Sense LAB is geïnitieerd door materiaalexpert en ontwerper Simone de Waart.
Als pionier in het veld van materialen en duurzaamheid cureerde zij al in 2007 de internationaal reizende expositie "Rematerialize the Future" over 'REvalue & REuse of materials en ontwikkelde de 'Biobased Wunderkammer' (2013) over biomaterialen en nieuwe technologie.
De drive voor duurzaamheid in ontwerpen begon op Design Academy Eindhoven, waaraan Simone meer dan 10 jaar verbonden was. Ze gaf samen met de lector duurzaamheid het Eco Design programma vorm, initieerde de Eco Design work weeks voor bachelors en masters en richtte de materialen-bibliotheek  op (2003).  Gevolgd door de door haar ontwikkelde minor 'The Conscious Designer' en de vakken 'Bio-composites' en Bio-plastics.


Het partnerschap in het EU project Green Fashion vormde de basis voor haar interesse en kennisontwikkeling in circulair ontwerpen en de vergroening van de textielindustrie.

Simone was keynote speaker op het internationaal vermaarde congres US Green Build in de USA (LEED) , nam deel aan het Natural Fibre composites initiatief (TU Delft) en is actief als jurylid voor de Dyson Sustainable award, The Green Award, IF Material Awards en New Material Award.

 

VISIE

Circulair materiaalgebruik is voor Material Sense LAB nadenken over elke stap in het ontwerp en productieproces, voordat het product aan haar leven begint, en ook ontwerpen wat er daarna mee kan.
 

Wij werken met het door ons ontwikkelde model waarin alle fases in een ontwikkelingsproces en de samenwerking in de hele keten een rol spelen; van de ruwe grondstofwinning tot de sociale aspecten. Maar bovenal vinden we een bewust en esthetisch materiaalgebruik  van belang: hoe meer een product gewaardeerd wordt, hoe langer het met de gebruiker en zelfs met nieuwe gebruikers, meegaat. Een product waar men zich emotioneel aan verbindt mag verouderen. Sterker nog; die wil je graag behouden, repareren, oplappen en aanpassen om het een zo lang mogelijk leven te geven.’

MISSIE

Producten die aan onze verwachting voldoen, ons ondersteunen in ons welzijn, ons comfort en veiligheid bieden; in dat alles speelt materiaal een cruciale rol. Materiaal is de interface van een product. Zo zorgt de tactiliteit van materialen voor de herkenning en functionaliteit van producten en draagt de klank van materialen bij aan bijvoorbeeld akoestiek en intimiteit van een ruimte. Het gebruik van sensorische materiaalkwaliteiten verkennen we samen met gebruikers nog verder om zo een bijdrage aan ons welzijn te kunnen leveren en bij te dragen aan een duurzame samenleving op langere termijn.

Innovatie wordt bevorderd door informatie die voortkomt uit verkregen nieuwe verbindingen; inzichten verkregen door de reizen naar andere disciplines of plaatsen, uit actieve, collegiale netwerken en hun vloeibare open grenzen. Innovatie komt voort uit doorlopende cirkels van uitwisseling, waar informatie niet enkel en alleen wordt verzameld maar gecreëerd. Nieuwe kennis wordt gegenereerd uit verbindingen die er eerder nog niet waren.

 

Uit ‘Leadership and the New Science’ Margaret Wheatley

afvalverwerking

 

 

sociale

omstandigheden

bescherming

natuur

 

gebruik van

bronnen

energie en water

consumptie

toxiciteit

herkomst en

transport

levensduur

productie

       proces

 

distributie

 

product     

gebruik

grond-

stoffen     

 

materialen

 

vermindering bij

productie en levenscyclus

lokaal,

lichtgewicht

gebruik,

esthetiek, waarde

recycling,

opnieuw samenstellen

arbeid, veiligheid,

gezondheid

biodiversiteit,

keurmerken (FSC)

hernieuwbaar

voor productie en

levenscyclus

model: Duurzame materialisatie aspecten, S.G. de Waart.

 

Alles begint met materiaal

en eindigt als materiaal.

 

Peter Zumtor, Architect

DOELSTELLINGEN

Zou het niet mooi zijn als we de nieuwe materiaal ideeën van ontwerpers, de producerende bedrijven waar ontwikkelingen op de plank liggen die nog een prototype zijn, én de vragen die wij krijgen als Material Sense voor een duurzamer materiaalgebruik, dat alles bij elkaar kunnen brengen? Zo startte het initiatief Material Sense LAB.
We zorgen voor samenwerking met de benodigde expertises in de gehele keten om nieuwe duurzame materiaalontwikkelingen werkelijkheid te laten worden.

 

Exploratief onderzoek
LAB biedt de mogelijkheid om op een creatieve manier materiaal te onderzoeken;  om experimenteel en exploratief onderzoek te doen en aan de slag te gaan met grondstoffen, materialen en productieprocessen. Eigenschappen worden verkend, de mogelijkheden en de grenzen van materialen onderzocht, en concepten voor nieuwe mogelijkheden op weg naar valorisatie ontwikkeld.

 

Methodes ontwikkelen
Leren, ontwikkelen en groeien zijn belangrijke pijlers voor Lab; van de verschillende samenwerkingsvormen in Lab wordt geleerd en hieruit methodes ontwikkeld. De methodes helpen de weg naar nieuwe duurzame applicaties te versnellen en daarvan profiteren gebruikers en ook de deelnemende bedrijven en instituten aan Lab. 

 

Duurzame esthethiek 
Aan de aanbod kant zien we soms dat restmaterialen nog niet worden ingezet. Ook zien we dat materialen die duurzamer zijn, niet aansluiten bij de gewenste esthetiek. En dat is jammer, want daarom kunnen ze niet eerlijk concurreren. Soms zijn nieuwe biomaterialen nog beperkt in de verwerking en ook dat vraagt om creatieve oplossingen, die verder gaan dan de eigenschappen van het materiaal. Wij hebben tot doel om inzicht te krijgen in de acceptatie door consumenten en zo beter aan te sluiten met een goed en esthetisch ontwerp voor toekomstige circulaire producten.

 

CIRCULAIR DESIGN

Een basis principe van Circulaire Economie is dat grondstoffen in de kringloop blijven. Dat kan de biologische kringloop zijn (bio based economy) van bijvoorbeeld gewassen, waarvan alle onderdelen worden gebruikt en evt. hergebruikt. Totdat ze tot compost of mest ‘vergaan’ en zo terugkeren in de natuur. Daarnaast is er de technische kringloop, van materialen, die keer op keer kunnen worden hergebruikt. Als hetzelfde product, daarna door deelproducten of in nieuwe toepassingen en services. Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en materialen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en wordt steeds meer erkend als het economisch model van de toekomst.

Voor ons is circulair materiaalgebruik nadenken over elke stap in het ontwerp en productieproces, voordat het product aan haar leven begint, en na. Wij werken met het door ons ontwikkelde model (hierboven afgebeeld) waarin alle fases van de materialen tot productontwikkeling, en de samenwerking in de hele keten een rol spelen; van de ruwe grondstofwinning tot de sociale aspecten.

bron: Ellen McArthur Foundation.

 

ORGANISATIE

MATERIAL SENSE LAB wordt bestuurd door onze Stichting en Raad van Wijzen en bestaat uit:

DIRECTEUR

 

Simone de Waart

  Materiaal vormt de interface van een product. De esthetiek en expressie van materiaal is belangrijk zodat we ons ook emotioneel verbinden aan producten en daarmee bijdragen aan circulariteit.

BESTUUR | Penningmeester

 

Lex Borghans - Corbion

Zonder biobased economie geen circulaire economie

Circulaire innovaties ontstaan door creatieve

verbindingen tussen verschillende sectoren,
waarbij niet alleen het creëren van bedrijfseconomisch resultaat, maar ook sociale en ecologische waarden centraal staan. Dit
leidt tot de mooiste ontwerpen op

zowel product, proces als business model niveau.

RAAD VAN WIJZEN

 

Geanne van Arkel - Biomimicry NL

RAAD VAN WIJZEN

 

Willem Sederel - Biobased Delta

De transitie naar een circulaire economie

is complex, maar verandering is onvermijdelijk. 

Zonder een tastbaar voorwerp en de communicatie

die dat uitlokt, zouden veel processen en

onderwerpen te complex blijven om over te brengen.

Design is dan een geweldig medium.

BESTUUR | Secretaris

 

Kitty de Jong - voorheen BNO

Ontwerpers kennen de uitdaging om met hun werk naast schoonheid en een marktvoorsprong, ook betekenis en duurzaamheid te creëren. 

LAB levert als kenniscentrum een belangrijke bijdrage aan het streven naar toekomstbestendig gebruik van materialen en hun bronnen.

RAAD VAN WIJZEN

 

Rob Huisman - voorheen BNO

Ontwerpers staan aan het begin van productieprocessen en kunnen daardoor een doorslaggevende rol spelen bij de keuze van duurzame materialen. Daarvoor is kennis en kunde nodig bij die ontwerpers. En daar komt Material Sense LAB om de hoek kijken: het kenniscentrum op dit terrein!

RAAD VAN WIJZEN

 

Christiaan Bolck - Wageningen Universiteit en Research

Mijn ideaal beeld is een biobased en circulaire economie waarin we in 2050 95% van onze materialen hergebruiken en de 5% die we

verliezen aanvullen met materialen gemaakt

uit plantaardige grondstoffen.

RAAD VAN WIJZEN

 

Evert-Jan Ulrich - HAS University of Applied Science

Mensen die de wereld werkelijk veranderen zijn diegenen die de mogelijkheden zien én die uitvinden hoe het mogelijk te maken is!

 

PARTNERS voor samenwerking en financiële ondersteuning

logo-kleurenvisie.jpg
index.png